Zoeken

Winkelwagen

Privacyverklaring

Privacy verklaring

Decennia Design, gevestigd aan Meelstraat 82, 5025 KN Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.decenniadesign.nl
Decennia Design
Meelstraat 82
5025 KN Tilburg
013 5219206

Persoonsgegevens die wij verwerken

Decennia Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@decenniadesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Decennia Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van jouw bestelling of reservering
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– De mogelijkheid je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met wie we ze delen

Na een aankoop in onze winkel of webshop dienen wij de transactiegegevens vanuit belastingtechnisch oogpunt 7 jaar te bewaren.
Persoonsgegevens en gegevens over je aankoop bewaren we 2 jaar om eventuele vragen of klachten te kunnen behandelen.
Naam en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer kunnen wij delen met transportservices indien een product bij je thuisbezorgd dient te worden. Zij mogen je gegevens alleen gebruiken om desbetreffende diensten uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Decennia Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Decennia Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarvoor kun je altijd contact met ons opnemen. We zijn echter verplicht om in sommige gevallen je gegevens een tijd te bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Decennia Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@decenniadesign.nl.